Grădiniţa este înfiinţată în anul 1940

Sloganul colectivului unităţii este,, Deschideţi aripile şi vei ajunge la stele’’. Acest slogan reprezintă eforturile cadrelor didactice, ale personalului nedidactic, ale părinţilor şi ale celorlalţi factori implicaţi în procesul educaţional, de a oferi copiilor condiţii optime de dezvoltare.

Elementul cel mai des întâlnit la nivelul grădiniţelor îl constituie ceremoniile, respectiv serbările organizate cu diferite ocazii. Trebuie subliniat faptul că pentru organizaţiile şcolare de nivel preşcolar, aceste manifestări au o valoare deosebită atât din punct de vedere educaţional cât şi social. Ele constituie cea mai bună punte de legătură între toţi partenerii educaţionali, promovând, în acelaşi timp, valorile unităţii.

În ceea ce priveşte personalul unităţii, vom organiza activităţi recreative cu ocazia zilei de 8 Martie, cu ocazia Crăciunului, marcarea sfârşitului de an şcolar, precum şi organizarea de cursuri de formare cu întreg colectivul didactic, nedidactic şi auxiliar.

Raportat la „drumul pe care ne aflăm”, prezentul, direcţiile de dezvoltare, tipul de management, regulile şi normele, acestea sunt cuprinse în documentele manageriale ale unităţii.

Regulamentul intern precizează normele şi regulile de funcţionare care trebuie respectate de către toţi angajaţii unităţii, obligaţiile acestora şi drepturile, aspecte dezvoltate la nivel formal. Normele stabilesc „cum trebuie să mă port”- neexistând alternative admise la comportamentul prescris.

La nivel informal se dezvoltă coduri morale şi profesionale nescrise.

Viziunea

Grădiniţa Steaua îşi propune să descopere, să dezvolte şi să promoveze potenţialul nativ al fiecărui copil oferindu-i totodată posibilitatea de a se bucura de toate şansele pe care le oferă educaţia. Cu cât ne vom apropia mai mult de el şi îl vom înţelege mai bine cu atât vom învăţa mai multe despre ceea ce ar trebuie să facem pentru a-l ajuta să crească şi să se dezvolte la nivelul întregului potenţial de care dispune.

Misiunea noastra:

  • Plecând de la ideea că fiecare copil este unic, misiunea noastră este aceea de a asigura o educaţie  incluzivă şi de calitateoferind un mediu educaţional centrat pe nevoile curente şi de viitor ale copiilor, în parteneriat şi în colaborare cu familia şi comunitatea, promovând toleranţa şi înţelegerea.
  • Grădiniţa Steaua îşi propune să fie locul unde copilul găseşte o lume în care se poate manifesta liber în compania celor de-o vârstă cu el şi în care adultul, respectiv educatorul să ia în serios întrebările şi acţiunile lui, făcându-l conştient de sentimentul autonomiei şi valorilor proprii.  Ne dorim să fim o grădiniţă: în care copiii zâmbesc, cântă şi se mişcă, în care părinţii sunt bineveniţi şi alături oricând de educatoare şi copii, în care toţi sunt importanţi (adulţi, copii) şi fiecare are propria lui valoare;